GT Biler A/S

Hyundai Vejhjælp

Hurtig hjælp, hvis uheldet er ude. Tlf.  70 30 17 07

Gratis vejhjælp i hele Europa

Når du køber en ny Hyundai hos Hyundai i Kolding, får du automatisk gratis Hyundai Vejhjælp i Danmark og resten af Europa – dog med undtagelse af Grønland og Færøerne.

Du har vejhjælp i hele bilens levetid

Som Hyundai-ejer kan du opretholde vejhjælpsordningen igennem hele bilens levetid. Du skal blot sørge for at overholde bilens serviceeftersyn på et autoriseret Hyundai-værksted i Danmark. Efter endt servicebesøg vil din Hyundai få påklistret et mærke, som viser, at du er sikret vejhjælp frem til næste autoriserede serviceeftersyn.

Har din Hyundai ikke overholdt alle tidligere serviceeftersyn, skal den blot til serviceeftersyn på vores Hyundai-værksted. Herefter vil den igen være dækket af vejhjælpsordningen. Dette gælder også for ældre Hyundai modeller.

Du får hjælp døgnet rundt

Telefonen er åben 24/7. Det betyder, at du er sikker på professionel hjælp døgnet rundt, hvis du har tekniske problemer. Hyundai Vejhjælp er forudsat, at evt. sikkerhedsrelateret ekstraarbejde udføres på vores autoriseret Hyundai-værksted.
Få et overblik over, hvordan Hyundai Vejhjælp assisterer dig, hvis uheldet er ude.

Download folder

 

Sådan hjælper vi dig

Reparation på stedet

Som udgangspunkt vil Hyundai Vejhjælp altid forsøge at hjælpe dig videre fra det sted, hvor din Hyundai er gået i stå. Ofte kan mindre problemer nemlig repareres på stedet. Er batteriet fladt, sørger vi for starthjælp (elbiler vil blive bugseret til nærmeste ladestation). Er du løbet tør for brændstof, kommer vi ud med en reservedunk (brintbiler vil blive bugseret til nærmeste brintstation). Eventuelle udleverede originale reservedele og brændstof skal betales af dig. Er din bil punkteret, hjælper vi med at skifte reservehjul/nødhjul eller ved at gøre brug af dækkit. Det forudsættes, at der forefindes brugbart reservehjul/nødhjul eller dækkit og eventuelt låsemøtrikker i din bil.

Bugsering i forbindelse med driftsstop

Kan din Hyundai ikke repareres på stedet, omfatter Hyundai Vejhjælp bugsering af bilen og passagerer til nærmeste Hyundai-værksted. I Danmark kan du også ønske, at bilen bugseres til dit foretrukne Hyundai-værksted. Såfremt du har en trailer eller campingvogn, bliver denne også bugseret.

Bjærgning/fritrækning

Sidder din bil fast, eller er du kørt i en grøft, hjælper vi dig med at bjærge eller trække bilen fri. Kan din bil ikke køre efter fritrækningen, bugseres den til et valgfrit Hyundai-værksted. Ved fritrækning på hjemmeadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Bjærgning/fritrækning er dækket inden for Danmarks grænser.

Indelåste/tabte nøgler

Har du været uheldig at låse din bilnøgle inde, får vi bilen låst op, så du får nøglen igen. Har du mistet din nøgle, omfatter Hyundai Vejhjælp bugsering af bilen og passagerer til nærmeste Hyundai-værksted. I Danmark kan du også ønske, at bilen bugseres til dit foretrukne Hyundai-værksted.

Gratis lånebil

Kan din bil ikke repareres inden for samme dag, vil du blive tilbudt en lånebil i op til 5 arbejdsdage. Som udgangspunkt vil dit lokale Hyundai-værksted sørge for lånebilen. I det omfang det ikke er muligt, vil Hyundai Vejhjælp hjælpe dig med en lånebil. Gør lokale forhold det umuligt at skaffe en lånebil, kan Hyundai Vejhjælp ikke holdes ansvarlig.

Alternativ transport

Såfremt du og eventuelle passagerer ikke vælger at køre med redderen, tilbydes I at fortsætte rejsen med bus, tog, taxa eller lignende. Hyundai Vejhjælp dækker fører samt de passagerer, der lovligt er i bilen. Dine udgiftsbilag afleveres hos dit Hyundai-værksted, som refunderer beløbet (dog maksimum kr. 450,- sammenlagt).

Hotel

Kan din Hyundai ikke repareres samme dag, vil du og det antal passagerer, som lovligt er i bilen, blive tilbudt hotelovernatning. Det forudsætter, at skadestedet er over 100 km fra din bopæl. I Danmark tilbydes dækning for op til 3 overnatninger og i udlandet op til 7 overnatninger. I begge tilfælde dog maksimum kr. 625,- inkl. moms pr. person pr. dag.

Afhentning af færdigrepareret køretøj

Hvis du skal afhente din Hyundai efter reparation på værkstedet, kan du få refunderet udgifter for transport til værkstedet. Flyrejse er dækket, hvis togrejse varer mere end 6 timer.

Vejhjælp i udlandet

Hvis din Hyundai har tekniske problemer i udlandet – og ikke kan repareres inden for 3 arbejdsdage – sørger Hyundai Vejhjælp for en overdragelse til SOS International via bilens kaskoforsikring (forudsætter, at din Hyundai har kaskoforsikring). Din Hyundai vil herefter blive bragt til dit foretrukne Hyundai-værksted i Danmark.

I forbindelse med trafikuheld i udlandet dækker Hyundai Vejhjælp ikke, men Hyundai Vejhjælp er behjælpelig med at overdrage sagen til SOS International via bilens kaskoforsikring. Husk derfor både det røde og det grønne forsikringsbevis ved kørsel i udlandet. I udlandet kan du blive bedt om at betale kontant til en lokal vejhjælpstjeneste. Husk i denne forbindelse at gemme eventuelle udgiftsbilag.

Følgende lande og områder er omfattet af Hyundai Vejhjælp:

Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland)

Albanien

Andora

Belgien

Bosnien-Hercegovina

Bulgarien

Cypern

Danmark

England

Estland

Finland

Frankrig

Gibraltar

Grækenland

Holland

Hviderusland

Iran

Irland

Island

Israel

Italien

Kosovo

Kroatien

Letland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Makedonien

Malta

Marokko

Moldavien

Monaco

Montenegro

Nord Irland

Norge

Polen

Portugal

Rumænien

Rusland (indtil Uralbjergene)

San Marino

Sardinien

Schweiz

Serbien

Skotland

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Sverige

Tjekkiet

Tunesien

Tyrkiet

Tyskland

Ukraine

Ungarn

Vatikanstaten

Wales

Østrig

Hyundai Vejhjælp dækker ikke:

 • Færdselsuheld og trafikskader i udlandet
 • Udgifter til serviceeftersyn
 • Omkostningerne til værksted, reservedele, reservehjul, dækkit, brændstof, motorolie eller andre udgifter relateret til udbedring af skaden
 • Hvis bilen er ombygget eller effektforøget – og deraf følgeskader
 • Fejl opstået på baggrund af fejl på trailer, campingvogn m.m.
 • Hvis seneste serviceeftersyn er udført af et uautoriseret værksted
 • Assistancer efter tyveri
 • Ved fejl, der skyldes brug af reservedele, som ikke kvalitetsmæssigt svarer til originale reservedele
 • Viderebugsering fra et værksted til et andet værksted
 • Ved uberettiget rekvirering og anvendelse af Hyundai Vejhjælp
 • Ved selvforskyldt driftstop, f.eks. fejlbetjening eller ignorering af advarselslamper.

Force majeure

I tilfælde af force majeure, herunder strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder, er Hyundai Vejhjælp ikke ansvarlig for manglende assistance. Tilsvarende kan der ikke rejses krav mod Hyundai Vejhjælp i tilfælde af manglende assistance.

Din genvej til autoriseret hjælp

Når du benytter Hyundai Vejhjælp, er du sikker på, at din bil bliver bragt til et autoriseret Hyundai-værksted med specialuddannede teknikere. Her anvendes kun originale reservedele, og alle fabrikkens forskrifter overholdes, så du altid trygt bevarer din fabriksgaranti.

Hyundai Vejhjælp gælder for personbiler og varebiler med en totalvægt på op til 3.500 kg.

Du har samme vejhjælp på en Hyundai med alternativ drivmiddel

Hyundai får flere og flere biler i modelprogrammet, der kører på brint, el eller hybrid. Disse biler – herunder IONIQ, KONA electric og NEXO – kommer naturligvis også med Hyundai Vejhjælp og byder på akkurat de samme fordele.